Vedlegg

28.04.2021

Det nærmer seg ferdigstillelse av Oftenesviga

Det arbeides for fullt i Oftenesviga, både med tomtene og med området rundt. Onsdag startet arbeidet med asfalteringen, en viktig milepæl i prosjektet.

 Oftenesviga har mye å by på, båtplasser, friområder, sandstrand, badebrygge, turløyper, lekeplasser, nærmiljøpark – en rekke kvaliteter for et boområde av høy kvalitet!
DJI_0099.JPGDJI_0097.JPGDJI_0098.JPGDJI_0069.JPGDJI_0113.JPG
11.02.2021

Oftenesviga akebakke


Arbeidet med akebakken er i sluttfasen. Den vil være klar til bruk neste vinter. Nå monteres lys. Dette blir en rå bakke med helning på 22%.  
Her vil det garantert bli mye fart og moro for både barn og voksne.  
Kart kopia.jpg2021-02-08 13.23.38.jpg
22.12.2020

Vi ønsker dere alle en God Jul og et Godt Nytt År!

Julehilsen
Bjørn og Ole Johan i Repstad Eiendom
22.12.2020

I tillegg til Kjellandsmarka, vil Oftenesviga også tilby en egen intern turløype, markert rosa på landskapsplanen. Arbeidet her er i sluttfasen og det er opparbeidet gruset stier med bredde på ca 2 meter. Stien går fra boligområdet ned til friområdet og ny båthavn og videre rundt til stranda. Det planlegges lys langs stien. Så ved innflytting vil ca 1 km nærlysløype stå klar til bruk.
landskapsplan.jpg
22.12.2020

Det er dannet en dugnadsgjeng som rydde stier, ta bort kvister og utvide de gamle stiene ved Kjellandsvannet. Målet er å ruste opp 3 kilometer med gamle stier, i tillegg skal det gruses en gammel traktorvei på omkring 800 meter. Når stiene er ryddet vil Repstad Eiendom se på om det skal bygges noen broer, slik som det har blitt gjort i de eksisterende løypene.

Dette arbeidet er en del av et større prosjekt med å utvikle grønnstrukturen i Kjellandsmarka, og planen er at Kjellandsmarka skal fremstå som et flott turområde som tiltrekker seg alle aldersgrupper og gir sunne og gode opplevelser for hele familien.
1.jpg
22.12.2020

Neste sommer skal en helt ny småbåthavn stå klar rett nedenfor tomtene (på odden ved sandvolleyballbanen). Det blir 26 båtplasser for beboere i Oftenesviga.

Vi kommer tilbake til priser og lignende i løpet av vinteren.
marina.jpg
22.12.2020

Det er fremdeles stor interesse for området og tomtene. Vi har solgt 21 eneboligtomter og 3 tomter regulert for tomannsboliger. Det er gledelig å informere om at vi har kjøpere fra hele landet.  

Grunnarbeid pågår for fullt. Det utføres sprengningsarbeid, høyspentledninger er fjernet og veier i området opparbeides. Mye stein kjøres nå ut av området.

I vinter ferdigstilles kvartalslekeplassen ved stranda. Dette blir en større lekeplass med mange ulike aktiviteter og utsikt mot sjøen og stranda.
24.09.2020

Den sjønære beliggenheten med nærhet til strand, svaberg, badebrygge og båthavn er kvaliteter mange setter pris. Det har vært og er stor interesse for området og tomtene. Dette har resultert i 14 solgte eneboligtomter og salg av 3 tomter regulert for tomannsboliger. Vi gleder oss til fortsettelsen!
 
Grunnarbeid i området er godt i gang. Adkomsten inn i området er etablert, høyspentledninger legges i bakken og veier i området opparbeides. Det er god fremdrift og ukentlig skjer det endringer i landskapet. Tomtene skal være klare for overtakelse og bygging i løpet av mai/juni neste år. Da skal veier være asfaltert og lekeplasser ferdigstilt. Nå i høst starter vi på arbeidet med kvartalslekeplassen ved stranda. Dette blir en større lekeplass med mange ulike aktiviteter og utsikt mot sjøen og stranda.
 
Dersom dere ønsker å befare området og tomtene, er det selvfølgelig mulighet for det. Vær forsiktig i anleggsområdet og meld fra til oss dersom dere skal inn i området i arbeidstiden. Hjelm og vest er påkrevd.
 
Hilsen 
Bjørn og Ole Johan i Repstad Eiendom
Kvartalslekeplass-scaled.jpg
18.08.2020

Det er full rulle på Oftenesviga, grave og spreningsarbeidene er i full gang. Selv om sommerferien er over for de fleste viser varmestokken hele 25 grader og det er det flere som nyter i Oftenesviga!
DJI_0038.jpgDJI_0012.jpgIMG_5449.jpgIMG_5455.jpgIMG_5450.jpgBjørn og Ole Johan på stupetårnet.jpg