Velg Tomt

TOMT 100 STATUS: KOMMER FOR SALG FELT: BFS7 TYPE: Enebolig TAKFORM: Saltak AREAL: 713 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: Ikke for salg TOMT 103 STATUS: SOLGT FELT: BKS1 TYPE: 2-mannsboligtomt TAKFORM: Saltak AREAL: 756 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: TOMT 104 STATUS: KOMMER FOR SALG FELT: BFS7 TYPE: Enebolig TAKFORM: Saltak AREAL: 667 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: Ikke for salg TOMT 107 STATUS: SOLGT FELT: BKS1 TYPE: 2-mannsboligtomt TAKFORM: Saltak AREAL: 829 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: TOMT 108 STATUS: LEDIG FELT: BFS7 TYPE: Enebolig TAKFORM: Saltak AREAL: 739 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: 1 300 000 TOMT 111 STATUS: SOLGT FELT: BKS1 TYPE: 2-mannsboligtomt TAKFORM: Saltak AREAL: 829 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: TOMT 112 STATUS: KOMMER FOR SALG FELT: BFS7 TYPE: Enebolig TAKFORM: Saltak AREAL: 608 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: Ikke for salg TOMT 115 STATUS: SOLGT FELT: BFS10 TYPE: Enebolig TAKFORM: Saltak AREAL: 879 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: TOMT 116 STATUS: SOLGT FELT: BFS7 TYPE: Enebolig TAKFORM: Saltak AREAL: 612 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: TOMT 119 STATUS: SOLGT FELT: BFS10 TYPE: Enebolig TAKFORM: Saltak AREAL: 786 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: TOMT 120 STATUS: SOLGT FELT: BFS7 TYPE: Enebolig TAKFORM: Saltak AREAL: 643 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: TOMT 123 STATUS: SOLGT FELT: BFS10 TYPE: Enebolig TAKFORM: Saltak AREAL: 1 109 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: TOMT 124 STATUS: KOMMER FOR SALG FELT: BFS7 TYPE: Enebolig TAKFORM: Saltak AREAL: 579 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: Ikke for salg TOMT 127 STATUS: SOLGT FELT: BFS10 TYPE: Enebolig TAKFORM: Saltak AREAL: 1 113 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: TOMT 128 STATUS: SOLGT FELT: BFS7 TYPE: Enebolig TAKFORM: Saltak AREAL: 585 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: TOMT 131 STATUS: LEDIG FELT: BFS10 TYPE: Enebolig TAKFORM: Saltak AREAL: 600 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: 1 800 000 TOMT 132 STATUS: SOLGT FELT: BFS7 TYPE: Enebolig TAKFORM: Saltak AREAL: 624 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: TOMT 135 STATUS: LEDIG FELT: BFS9 TYPE: Enebolig TAKFORM: Saltak AREAL: 971 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: 2 200 000 TOMT 136 STATUS: KOMMER FOR SALG FELT: BFS7 TYPE: Enebolig TAKFORM: Saltak AREAL: 584 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: Ikke for salg TOMT 139 STATUS: SOLGT FELT: BFS9 TYPE: Enebolig TAKFORM: Saltak AREAL: 1115 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: TOMT 140 STATUS: SOLGT FELT: BFS7 TYPE: Enebolig TAKFORM: Saltak AREAL: 577 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: TOMT 143 STATUS: SOLGT FELT: BFS9 TYPE: Enebolig TAKFORM: Saltak AREAL: 701 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: TOMT 144 STATUS: SOLGT FELT: BFS7 TYPE: Enebolig TAKFORM: Saltak AREAL: 586 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: TOMT 147 STATUS: LEDIG FELT: BFS9 TYPE: Enebolig TAKFORM: Saltak AREAL: 638 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: 2 200 000 TOMT 148 STATUS: SOLGT FELT: BFS7 TYPE: Enebolig TAKFORM: Saltak AREAL: 732 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: TOMT 152 STATUS: SOLGT FELT: BFS8 TYPE: Enebolig TAKFORM: Saltak AREAL: 767 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: TOMT 156 STATUS: SOLGT FELT: BFS8 TYPE: Enebolig TAKFORM: Saltak AREAL: 764 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: TOMT 160 STATUS: SOLGT FELT: BFS8 TYPE: Enebolig TAKFORM: Saltak AREAL: 697 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: TOMT 164 STATUS: SOLGT FELT: BFS8 TYPE: Enebolig TAKFORM: Saltak AREAL: 933 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: TOMT 51 STATUS: SOLGT FELT: BFS6 TYPE: Enebolig TAKFORM: Flatt tak eller pulttak AREAL: 599 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: TOMT 55 STATUS: LEDIG FELT: BFS6 TYPE: Enebolig TAKFORM: Flatt tak eller pulttak AREAL: 600 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: 1 200 000 TOMT 59 STATUS: LEDIG FELT: BFS6 TYPE: Enebolig TAKFORM: Flatt tak eller pulttak AREAL: 577 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: 1 000 000 TOMT 63 STATUS: LEDIG FELT: BFS6 TYPE: Enebolig TAKFORM: Flatt tak eller pulttak AREAL: 577 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: 1 200 000 TOMT 67 STATUS: LEDIG FELT: BFS5 TYPE: Enebolig TAKFORM: Flatt tak eller pulttak AREAL: 912 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: 1 950 000 TOMT 71 STATUS: LEDIG FELT: BFS5 TYPE: Enebolig TAKFORM: Flatt tak eller pulttak AREAL: 715 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: 1 850 000 TOMT 75 STATUS: LEDIG FELT: BFS4 TYPE: Enebolig TAKFORM: Flatt tak eller pulttak AREAL: 652 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: 1 400 000 TOMT 79 STATUS: SOLGT FELT: BFS4 TYPE: Enebolig TAKFORM: Flatt tak eller pulttak AREAL: 731 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: TOMT 83 STATUS: SOLGT FELT: BFS4 TYPE: Enebolig TAKFORM: Flatt tak eller pulttak AREAL: 623 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: TOMT 87 STATUS: KOMMER FOR SALG FELT: BFS2 TYPE: Enebolig TAKFORM: Flatt tak eller pulttak AREAL: 558 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: Ikke for salg TOMT 91 STATUS: KOMMER FOR SALG FELT: BFS2 TYPE: Enebolig TAKFORM: Flatt tak eller pulttak AREAL: 556 UNDERETASJE: Nei TOMTEPRIS: Ikke for salg TOMT 95 STATUS: LEDIG FELT: BFS3 TYPE: Enebolig TAKFORM: Flatt tak eller pulttak AREAL: 624 UNDERETASJE: Ja TOMTEPRIS: 1 300 000 TOMT 99 STATUS: SOLGT FELT: BFS3 TYPE: Enebolig TAKFORM: Flatt tak eller pulttak AREAL: 672 UNDERETASJE: Ja TOMTEPRIS: P LEKEPLASS LEKEPLASS LEKEPLASS 51 55 100 103 107 111 115 104 108 116 112 124 120 128 132 140 136 144 148 152 156 160 164 147 143 139 135 131 127 123 119 59 63 67 71 87 91 95 99 75 83 79 BFS4 BFS5 BFS6 BFS2 BFS3 BFS7 BFS8 BFS9 BFS10 BKS1 N S Ø V LEDIG RESERVERT SOLGT

Prisliste

BFS2

TOMT NR TYPE TAKFORM AREAL UNDERETASJE TOMTEPRIS STATUS
87 Enebolig Flatt tak eller pulttak 558 Nei Ikke for salg KOMMER FOR SALG
91 Enebolig Flatt tak eller pulttak 556 Nei Ikke for salg KOMMER FOR SALG

BFS3

TOMT NR TYPE TAKFORM AREAL UNDERETASJE TOMTEPRIS STATUS
95 Enebolig Flatt tak eller pulttak 624 Ja 1 300 000 LEDIG
99 Enebolig Flatt tak eller pulttak 672 Ja SOLGT

BFS4

TOMT NR TYPE TAKFORM AREAL UNDERETASJE TOMTEPRIS STATUS
75 Enebolig Flatt tak eller pulttak 652 Nei 1 400 000 LEDIG
79 Enebolig Flatt tak eller pulttak 731 Nei SOLGT
83 Enebolig Flatt tak eller pulttak 623 Nei SOLGT

BFS5

TOMT NR TYPE TAKFORM AREAL UNDERETASJE TOMTEPRIS STATUS
67 Enebolig Flatt tak eller pulttak 912 Nei 1 950 000 LEDIG
71 Enebolig Flatt tak eller pulttak 715 Nei 1 850 000 LEDIG

BFS6

TOMT NR TYPE TAKFORM AREAL UNDERETASJE TOMTEPRIS STATUS
51 Enebolig Flatt tak eller pulttak 599 Nei SOLGT
55 Enebolig Flatt tak eller pulttak 600 Nei 1 200 000 LEDIG
59 Enebolig Flatt tak eller pulttak 577 Nei 1 000 000 LEDIG
63 Enebolig Flatt tak eller pulttak 577 Nei 1 200 000 LEDIG

BFS7

TOMT NR TYPE TAKFORM AREAL UNDERETASJE TOMTEPRIS STATUS
100 Enebolig Saltak 713 Nei Ikke for salg KOMMER FOR SALG
104 Enebolig Saltak 667 Nei Ikke for salg KOMMER FOR SALG
108 Enebolig Saltak 739 Nei 1 300 000 LEDIG
112 Enebolig Saltak 608 Nei Ikke for salg KOMMER FOR SALG
116 Enebolig Saltak 612 Nei SOLGT
120 Enebolig Saltak 643 Nei SOLGT
124 Enebolig Saltak 579 Nei Ikke for salg KOMMER FOR SALG
128 Enebolig Saltak 585 Nei SOLGT
132 Enebolig Saltak 624 Nei SOLGT
136 Enebolig Saltak 584 Nei Ikke for salg KOMMER FOR SALG
140 Enebolig Saltak 577 Nei SOLGT
144 Enebolig Saltak 586 Nei SOLGT
148 Enebolig Saltak 732 Nei SOLGT

BFS8

TOMT NR TYPE TAKFORM AREAL UNDERETASJE TOMTEPRIS STATUS
152 Enebolig Saltak 767 Nei SOLGT
156 Enebolig Saltak 764 Nei SOLGT
160 Enebolig Saltak 697 Nei SOLGT
164 Enebolig Saltak 933 Nei SOLGT

BFS9

TOMT NR TYPE TAKFORM AREAL UNDERETASJE TOMTEPRIS STATUS
135 Enebolig Saltak 971 Nei 2 200 000 LEDIG
139 Enebolig Saltak 1115 Nei SOLGT
143 Enebolig Saltak 701 Nei SOLGT
147 Enebolig Saltak 638 Nei 2 200 000 LEDIG

BFS10

TOMT NR TYPE TAKFORM AREAL UNDERETASJE TOMTEPRIS STATUS
115 Enebolig Saltak 879 Nei SOLGT
119 Enebolig Saltak 786 Nei SOLGT
123 Enebolig Saltak 1 109 Nei SOLGT
127 Enebolig Saltak 1 113 Nei SOLGT
131 Enebolig Saltak 600 Nei 1 800 000 LEDIG

BKS1

TOMT NR TYPE TAKFORM AREAL UNDERETASJE TOMTEPRIS STATUS
103 2-mannsboligtomt Saltak 756 Nei SOLGT
107 2-mannsboligtomt Saltak 829 Nei SOLGT
111 2-mannsboligtomt Saltak 829 Nei SOLGT
Kostnad grunnarbeid prises på forespørsel.