TOMT 51

STATUS: LEDIG
TYPE: Enebolig
TAKFORM: Flatt tak eller pulttak
AREAL: 599
UNDERETASJE: Nei
TOMTEPRIS: 1 500 000
Kostnad grunnarbeid er kr 330 000,- og er ikke inkludert i tomteprisen. Leveransebeskrivelse fås ved henvendelse.
tomt-51.jpg