TOMT 100

STATUS: KOMMER FOR SALG
TYPE: Enebolig
TAKFORM: Saltak
AREAL: 713
UNDERETASJE: Nei
TOMTEPRIS: Ikke for salg
Kostnad grunnarbeid er kr 330 000,- og er ikke inkludert i tomteprisen. Leveransebeskrivelse fås ved henvendelse.
100.jpg